Welke gegevens hebben wij van u nodig? 

Persoonlijke gegevens

 • Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer
 • Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum
 • Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer
 • Naam huisgenoten & periode op hetzelfde adres ingeschreven

 Inkomsten

 • Jaaropgaven over 2023
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden

Ondernemen

 • Jaaroverzicht zakelijke bankrekening
 • Overzicht administratie
 • BTW aangiftes

 Bankrekeningen/Bezittingen

 • Jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
 • Jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw (thuiswonende)kinderen
 • Jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Koopwoning

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
  (Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.)
 • De jaaroverzicht van uw hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

 • Giften
 • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen – declaratieoverzicht
 • Betaalde partneralimentatie

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens
 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
 • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023
 • Indien eerste aangifte door Floris.Finance, kopie aangifte inkomstenbelasting 2022


LET OP: Alleen uitzoeken wat van toepassing is. Deze informatie bij de hand houden voor ons telefonisch gesprek.