Privacy Statement

1. WIE ZIJN WIJ?

1. Floris.Finance gevestigd aan de Stadhouderslaan 9 (2517 HV, Den Haag)

2. Hierbij staat uw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website, van onze klanten en leveranciers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

3. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

4. Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiaires en sollicitanten van de Floris.Finance is een ander beleid van toepassing.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK?

1. Floris.Finance is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties;

De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van www.floris.finance;

De verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en leveranciers van Floris.Finance die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving – via het contactformulier via de website;

▪ De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht;

De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Floris.Finance of van wie Floris.Finance persoonsgegevens verwerkt.

3. WAT VOOR SOORT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FLORIS.FINANCE & WAARVOOR (DOELEINDEN)?

1. Floris.Finance verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Floris.Finance heeft verstrekt of persoonsgegevens die Floris.Finance eventueel heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare registers.

2. We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar u te kunnen verbeteren.

3. Floris.Finance verwerkt de navolgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Indien u een offerte opvraagt en/of diensten van Floris.Finance selecteert verwerken wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om uw offerte te kunnen opstellen.

Indien u de opdracht daadwerkelijk plaatst en Floris.Finance uw opdracht gaat uitvoeren verwerken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer(s) en eventueel indien noodzakelijk uw geboortedatum, uw geboorteplaats en uw Burgerservicenummer (BSN).

Indien u onze website bezoekt verwerken wij uw IP-adres voor het maken van gebruikersstatistieken voor de website van Floris.Finance.

4. OP WELKE GRONDSLAGEN IS HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBASEERD?

1. Floris.Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden zoals genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende grondslagen zijn specifiek van toepassing:

▪ Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

▪ Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

▪ Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Floris.Finance gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te door middel van informatieve e-mails.

5. VERWERKERS

1. Soms is het nodig dat Floris.Finance voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelt die in opdracht van Floris.Finance de persoonsgegevens verwerken. Floris.Finance sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

2. Floris.Finance werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

6. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

1. Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

2. In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Indien Floris.Finance op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

7. DOORGIFTE BUITEN DE (EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE) EER

1. In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

8. COOKIES

1. Floris.Finance maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

2. Floris.Finance maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Floris.Finance hiermee haar website optimaliseren.

3. Met de toestemming van de betrokkene worden er tracking cookies geplaatst door Floris.Finance waardoor Floris.Finance kan zien welke pagina’s u bezoekt, om zo advertenties te personaliseren.

4. Met de toestemming van de betrokkene worden door derde partijen cookies geplaatst waardoor zij kunnen zien welke pagina’s u bezoekt, om zo advertenties te personaliseren.

5. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg

9. GOOGLE ANALYTICS

1. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. GEBRUIK SOCIAL MEDIA

1. Floris.Finance maakt gebruik van sociale (media) netwerken en/of websites van derden zoals LinkedIn en Facebook om zodoende haar webpagina’s van haar websites te kunnen promoten. Floris.Finance houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

11. BEWAARTERMIJN

1. Floris.Finance bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet-en regelgeving is vereist.

12. BEVEILIGING

1. Floris.Finance zorgt voorpassende technische- en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

13. VRAGEN?

1. Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer +31 628024788 of per e-mail via hello@floris.finance.

14. WIJZIGING IN HET PRIVACY STATEMENT

1. Floris.Finance behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Versie december 2019